Informatie in het Nederlands

Ergotherapie

Ergotherapeuten stellen mensen in staat de dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen.

Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen. Ergotherapie wordt
ingezet als activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zoals aankleden,
schrijven, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden,
(huishoudelijk) werk of hobby’s niet meer (volledig) lukken. Allemaal handelingen
die eigenlijk heel “normaal” zijn of zouden moeten zijn. De Ergotherapeut bekijkt
samen met de cliënt hoe de cliënt deze activiteiten weer zo normaal mogelijk kan
oppakken.

Versterken van het dagelijkse handelen

Ergotherapeuten versterken het dagelijkse handelen.  Ergotherapeuten werken
praktisch en leren hun cliënten de dingen die voor hen belangrijk zijn weer
zelf te doen. De ergotherapeut kijkt in die situaties samen met de cliënt
wat hij of zij wél kan en in welke omgeving dat moet gebeuren. Wat zijn de
mogelijkheden op school, in huis of op het werk? En wat moet en kan er
verbeteren? Dat geldt niet alleen voor de inrichting van een huis of kantoor
of eventuele hulpmiddelen maar het heeft ook betrekking op de mensen om de
cliënt heen. Of dat nu familie, vrienden, collega’s, medescholieren, werknemers,
werkgevers of hulpverleners zijn.

Werkwijze van de ergotherapeut

Wanneer een ergotherapeut wordt ingeschakeld, stelt deze samen met zijn cliënt
vast wat belangrijk is, wat in het dagelijks handelen niet meer lukt. Er zal
daarover, waar nodig, overleg kunnen worden gevoerd en samengewerkt met de huis-
of bedrijfsarts, (fysio)therapeut of psycholoog. De ergotherapeut verzamelt alle
mogelijke gegevens om te zien waar en wanneer een belemmering optreedt bij het
verrichten van dagelijkse handelingen. Als dat duidelijk is maakt de ergotherapeut
een concrete beschrijving van de vraag of de situatie en worden doelen voor
de toekomst opgesteld.

Ergotherapeut in uw omgeving

Om een ergotherapeut in te schakelen is een verwijzing van uw huisarts,
specialist of bedrijfsarts nodig. U kunt uw huisarts vragen voor uw dichtstbijzijnde
ergotherapeut of via de zoekfunctie ‘zoek een ergotherapeut’.

http://www.ergotherapienederland.nl